.:: HaditsWeb7.0 ::.


 

Bab 229. Sunnahnya Berpuasa Pada Hari Senin Dan Kamis

 

 

1252. Dari Abu Qatadah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. ditanya perihal berpuasa pada hari Senin, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Itu adalah hari yang saya dilahirkan di dalamnya dan hari yang saya diangkat sebagai Rasul atau hari yang pada saya diturunkan al-Quran." (Riwayat Muslim)

 

1253. Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah s.a.w. katanya: "Ditunjukkanlah amalan-amalan itu -oleh para malaikat kepada Allah Ta'ala  pada hari Senin dan Kamis, maka saya senang jikalau amalanku itu ditunjukkan, sedang saya dalam keadaan berpuasa." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan, hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, tanpa menyebutkan berpuasa.

 

1254. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah s.a.w. berusaha keras untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis -karena besarnya keutamaan yang terdapat di dalamnya-." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.


Sumber:


Home | TrendMuslim.com