.:: HaditsWeb7.0 ::.


 

Bab 181. Perintah Berta'ahud Kepada Al-Quran -Memelihara Dan Membacanya Secara Tetap- Dan Menakut-nakuti Siapa yang Berpaling Daripadanya Karena Kelupaan

 

 

999. Dari Abu Musa r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Berta'ahudlah kepada al-Quran -yakni peliharalah untuk selalu membaca al-Quran itu secara tetap waktunya-, sebab demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya, sesungguhnya al-Quran itu lebih sangat mudah terlepasnya daripada seekor unta yang ada di dalam ikatan talinya." (Muttafaq 'alaih)

 

1000. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal al-Quran -di luar kepala- adalah sebagaimana perumpamaan seekor unta yang diikat. Jikalau ia terus -senantiasa- mengikatnya, dapatlah ia menahannya -tidak sampai lepas dan lari- dan jikalau ia melepaskannya, maka diapun pergilah." (Muttafaq 'alaih)


Sumber:


Home | TrendMuslim.com