.:: HaditsWeb7.0 ::.


 

Bab 87. Memelihara Apa-apa Yang Sudah Dibiasakan Dari Hal Kebaikan -Istiqomah-

 

 

Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah keadaan yang ada dalam sesuatu kaum, sehingga kaum itu mengubah sendiri apa-apa yang ada di dalam diri mereka." (ar-Ra'ad: 11)

 

Allah Ta'ala berfirman lagi: "Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu." (An-Nahl: 92) Al-Ankats ialah jamaknya niktsun yaitu tenunan yang diurai dan tercerai-berai.

 

Allah Ta'ala juga berfirman: "Janganlah mereka itu menjadi seperti orang-orang yang diberi al-Kitab -yakni kaum Yahudi dan Nasrani- dari sebelum ini, kemudian panjang sekali masa yang berlalu atas mereka, lalu menjadi keraslah hati mereka itu." (al-Hadid: 16)

 

Allah Ta'ala berfirman pula: "Kemudian mereka itu tidak suka memelihara -ketentuan-ketentuan Allah itu- dengan pemeliharaan yang sesungguh-sungguhnya." (al-Hadid: 27)

 

690. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda kepada saya: "Hai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si Fulan itu. Dahulu ia suka berdiri shalat diwaktu malam, tetapi kini ia meninggalkan shalat di waktu malam itu." (Muttafaq 'alaih)


Sumber:


Home | TrendMuslim.com