.:: HaditsWeb7.0 ::.


112. AL IKHLASH (PEMURNIAN KEESAAN ALLAH)

[ Jumlah Ayat: 4 Ayat ]

1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".


Home | TrendMuslim.com