.:: HaditsWeb7.0 ::.


85. AL BURUUJ (GUGUSAN BINTANG)

[ Jumlah Ayat: 22 Ayat ]

1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

2. dan hari yang dijanjikan,

3. dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

4. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,

5. yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

6. ketika mereka duduk di sekitarnya,

7. sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

8. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

9. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

10. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

12. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

13. Sesungguhnya Dialah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).

14. Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,

15. yang mempunyai ŽArsy, lagi Maha Mulia,

16. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

17. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,

18. (yaitu kaum) FirŽaun dan (kaum) Tsamud?

19. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,

20. padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

21. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia,

22. yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.


Home | TrendMuslim.com