.:: HaditsWeb7.0 ::.


Kitab Salat Musafir dan Mengqasarnya

 

 

1. Salat orang yang bepergian dan qasar salat

2. Mengqasar salat ketika berada di Mina

3. Salat di rumah saat turun hujan

4. Salat sunat di atas kendaraan saat perjalanan

5. Boleh menjamak (menggabug) dua salat dalam satu waktu ketika dalam perjalanan

6. Menjamak (menggabung) dua salat tidak pada saat bepergian

7. Meninggalkan salat dari kanan dan dari kiri

8. Makruh melakukan salat sunat ketika muazin sudah mengumandangkan iqamat

9. Sunat melakukan salat tahiyyatulmasjid dua rakaat, makruh duduk sebelum salat sunat tersebut dan hal itu dianjurkan pada setiap waktu

10. Sunat melakukan salat dua rakaat di mesjid ketika pertama kali tiba dari bepergian

11. Sunat salat Duha, sedikitnya dua rakaat, sempurnanya delapan rakaat dan pertengahannya empat atau enam rakaat serta dorongan untuk menjaganya

12. Sunat melakukan salat sunat fajar dua rakaat dan dorongan untuk melaksanakannya, meringankan salat tersebut, menjaganya serta penjelasan tentang surat yang sunat dibaca dalam salat tersebut

13. Keutamaan salat sunat rawatib, sebelum dan sesudah salat wajib serta penjelasan tentang jumlahnya

14. Boleh salat sunat sambil berdiri atau duduk atau sebagian sambil berdiri dan sebagian lagi sambil duduk

15. Salat malam dan jumlah rakaat yang dilakukan Nabi saw. bahwa witir itu satu rakaat dan salat satu rakaat adalah benar

16. Salat malam dan orang yang tertidur atau sakit sehingga tidak dapat melakukannya

17. Salat malam itu dua rakaat dua rakaat dan salat witir itu sebaiknya dilakukan pada akhir malam

18. Dorongan berdoa dan berzikir pada akhir malam dan pengabulan doa pada waktu itu

19. Dorongan melakukan salat malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih

20. Doa dalam salat malam dan menghidupkan malam dengan ibadah

21. Sunat memperpanjang bacaan dalam salat malam

22. Mengenai orang yang tidur semalam suntuk sampai pagi

23. Sunat melakukan salat sunat di rumah dan boleh di mesjid

24. Mengenai orang yang mengantuk dalam salat sehingga jadi kabur bacaan Alquran atau zikirnya, sebaiknya ia tidur atau duduk saja sampai kantuk itu hilang

25. Perintah untuk membiasakan membaca Alquran dan makruh mengatakan: Aku lupa ayat ini, tapi hendaklah berkata: aku itu dilupakan dariku

26. Sunat membaguskan suara ketika membaca Alquran

27. Mengenang bacaan Nabi saw. surat Al-Fath pada peristiwa penaklukan kota Mekah

28. Turunnya ketenangan berkat karena bacaan Alquran

29. Keutamaan orang yang hafal Alquran

30. Keutamaan orang yang pandai membaca Alquran dan orang yang yatata`ta (tersendat-sendat) dalam membaca Alquran

31. Sunat membaca Alquran di hadapan orang-orang yang pandai tentang Alquran, meskipun yang membaca lebih utama dari yang mendengar bacaan

32. Keutamaan mendengarkan Alquran dan meminta kepada orang yang hafal untuk membaca Alquran serta keutamaan menangis ketika membaca Alquran dan merenunginya

33. Keutamaan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah, anjuran untuk membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah

34. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas

35. Keutamaan orang yang membaca dan mengajarkan Alquran serta keutamaan orang yang mempelajari hukum fikih dan hukum lainnya, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya

36. Menerangkan bahwa Alquran diturunkan dalam tujuh dialek dan menerangkan maknanya

37. Membaca Alquran dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa, serta boleh mambaca dua surat atau lebih dalam satu rakaat

38. Perkara yang berkaitan dengan bacaan (qiraat)

39. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat

40. Mengetahui dua rakaat salat yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. sesudah Asar

41. Sunat salat dua rakaat sebelum salat Magrib

42. Salat sunat di antara dua azan (maksudnya azan dan iqamat)

43. Salat khauf (takut)


Sumber: http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND


Home | TrendMuslim.com