.:: HaditsWeb7.0 ::.


Kitab Salat

 

 

1. Permulaan azan

2. Perintah menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamat

3. Sunat menunjuk dua orang muazin untuk satu mesjid

4. Sunat membaca seperti yang dikumandangkan muazin bagi yang mendengar azan kemudian membaca selawat untuk Nabi saw. dan memohon wasilah untuknya

5. Keutamaan azan dan larinya setan ketika mendengar azan

6. Sunat mengangkat dua tangan sejajar pundak ketika takbiratul ihram, akan rukuk dan bangun dari rukuk serta tidak mengangkat tangan ketika bangun dari sujud

7. Menetapkan takbir tiap kali turun dan bangun dalam salat, kecuali bangun dari rukuk membaca: "Allah mendengar orang yang memuji-Nya"

8. Wajib membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat dan bagi orang yang tidak bisa dan belum mempelajarinya disarankan membaca surat lain, selain surat Fatihah

9. Dalil tidak boleh mengeraskan bacaan basmalah

10. Dalil bahwa basmalah adalah awal ayat tiap surat kecuali surat At-Taubah

11. Tasyahhud dalam salat

12. Selawat kepada Nabi saw. sesudah tasyahhud

13. Membaca "sami`allahu liman hamidah" dan "aamiin"

14. Makmum harus mengikuti imam

15. Imam mengangkat seseorang untuk menggantikannya apabila ia uzur, seperti sakit, bepergian atau lainnya, makmum harus berdiri di belakang imam yang duduk selama ia mampu, penghapusan hukum duduk di belakang imam yang duduk bagi makmum yang mampu berdiri

16. Jamaah menunjuk seseorang untuk mengimami mereka bila imam yang tetap terlambat datang dan mereka tidak khawatir akan timbul masalah akibat penunjukan tersebut

17. Bertasbih bagi lelaki dan tepuk tangan bagi wanita jika ingin mengingatkan sesuatu di dalam salat

18. Perintah membaguskan, menyempurnakan dan khusyuk dalam salat

19. Larangan mendahului imam dalam rukuk, sujud atau lainnya

20. Meluruskan barisan dan merapikannya, berdesakan dalam barisan pertama dan berlomba mendapatkannya, mendahulukan orang-orang yang punya keutamaan dan mendekatkan mereka kepada imam

21. Perintah agar para wanita yang salat di belakang laki-laki untuk tidak mengangkat kepala mereka dari sujud sebelum laki-laki mengangkat kepalanya

22. Wanita boleh ke mesjid apabila tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dan tanpa memakai wangi-wangian

23. Membaca bacaan dalam salat jahriyah (salat yang bacaannya dikeraskan) dengan suara antara keras dan pelan, apabila khawatir akan timbul hal yang tidak baik jika dikeraskan

24. Mendengarkan bacaan Alquran

25. Mengeraskan bacaan dalam salat subuh dan membacakan Alquran untuk Jin

26. Bacaan dalam salat Zuhur dan Asar

27. Bacaan dalam salat Subuh

28. Bacaan dalam salat Isyak

29. Perintah kepada imam agar mempercepat salat sambil menjaga kesempurnaan

30. Keselarasan antara rukun-rukun salat dan memperingan dengan tetap sempurna

31. Mengikuti imam dan bergerak setelah gerakan imam

32. Bacaan ketika rukuk dan sujud

33. Menjelaskan anggota tubuh untuk bersujud, larangan menahan rambut dan pakaian (saat sujud), menjalin rambut ketika salat

34. Meluruskan badan, meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah, mengangkat kedua siku dari lambung dan menjauhkan perut dari kedua paha ketika sujud

35. Menjelaskan suatu hal yang berhubungan dengan cara salat

36. Pembatas orang yang salat

37. Melarang orang lewat di depan orang yang sedang salat

38. Orang yang salat sebaiknya mendekatkan pembatas

39. Melintang di depan orang salat

40. Salat dengan selembar pakaian dan cara pemakaiannya


Sumber: http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND


Home | TrendMuslim.com