.:: HaditsWeb7.0 ::.


Kitab Kebajikan, Silaturahmi Dan Adab Sopan Santun

 

 

1. Berbakti terhadap kedua orang tua dan bahwa mereka adalah yang paling berhak menerima kebaktian tersebut

2. Mengutamakan kebaktian kepada kedua orang tua daripada salat sunat dan perkara sunat lainnya

3. Silaturahmi (menyambung hubungan kekeluargaan) dan haram memutuskannya.

4. Pengharaman saling mendengki, saling membenci dan saling bermusuhan

5. Haram mendiamkan lebih dari tiga hari tanpa alasan syara

6. Haram berburuk sangka, mencari-cari aib orang lain, saling bersaing dalam kehidupan dunia, saling menjerumuskan dan sebagainya

7. Pahala yang diterima seorang mukmin dari penyakit, kesedihan dan lainnya bahkan dari duri yang menusuknya

8. Haram berbuat zalim

9. Menolong saudara muslim yang zalim dan yang dizalimi

10. Saling kasih, saling menyayang dan saling membantu di antara orang-orang mukmin

11. Membujuk orang yang ditakuti kejahatannya

12. Keutamaan bersikap lembut

13. Barang siapa yang dikutuk atau dicaci-maki atau didoakan jelek oleh Nabi saw. sedang sebenarnya dia tidak layak diperlakukan seperti itu, maka itu adalah suatu zakat atau pahala serta rahmat

14. Pengharaman dusta dan dusta yang mubah

15. Haram mengadu-domba di antara manusia

16. Keutamaan orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah, dan cara meredahkan kemarahan

17. Larangan memukul wajah

18. Perintah bagi orang yang lewat dengan membawa senjata di mesjid atau di pasar atau di tempat-tempat umum lainnya, agar dia memegangi atau menutupi bagian yang tajam

19. Larangan menghunus senjata ke arah seorang muslim

20. Wasiat terhadap tetangga dan berbuat baik kepadanya

21. Anjuran memberikan pertolongan dalam perkara yang tidak haram

22. Anjuran mempergauli orang-orang saleh dan menjauhi kawan-kawan yang jahat

23. Keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan

24. Keutamaan orang yang ditinggal mati anaknya kemudian ia bersabar mengharapkan keridaan Allah

25. Apabila Allah mencintai seorang hamba maka Allah akan membuat hamba-hamba-Nya yang lain mencintainya

26. Seseorang itu bersama orang yang dicintai


Sumber: http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND


Home | TrendMuslim.com