.:: HaditsWeb7.0 ::.


Kitab Pakaian Dan Perhiasan

 

 

1. Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk minum dan sebagainya, baik bagi pria maupun wanita

2. Haram menggunakan wadah emas dan perak bagi pria dan wanita. Haram cincin emas dan sutera untuk pria tetapi boleh bagi wanita dan diperbolehkan memakai kain sutera bagi lelaki (sebagai tanda) asal lebarnya tidak lebih dari empat jari

3. Boleh kaum pria memakai sutera bila ia berkudis atau sejenisnya

4. Keutamaan pakaian hibarah

5. Kesederhanaan dalam berpakaian serta mencukupkan diri dengan yang kasar dan mudah dalam pakaian, permadani dan sebagainya. Boleh memakai pakaian berbulu dan pakaian yang ada gambarnya

6. Boleh menggunakan permadani

7. Haram menyeretkan pakaian karena sombong serta menerangkan batas memanjangkan pakaian yang diperbolehkan dan yang dianjurkan

8. Haram berlagak dalam berjalan sambil mengagumi pakaiannya

9. Pengharaman cincin emas bagi pria dan penghapusan hukum dibolehkannya pada permulaan Islam

10. Nabi saw. memakai cincin perak yang ada ukiran kata Muhammad Rasulullah dan para khalifah sesudah beliau juga memakainya

11. Tentang membuang cincin

12. Sunat bila memakai sandal yang sebelah kanan dahulu dan bila mencopot yang sebelah kiri dahulu serta makruh berjalan dengan satu sandal

13. Tentang diperbolehkannya berbaring sambil meletakkan sebelah kaki pada kaki yang lain

14. Larangan mencelup pakaian dengan warna kuning kunyit

15. Bersikap berbeda dengan orang Yahudi dalam hal pewarnaan

16. Haram menggambar binatang dan haram menggunakan permadani dan sebagainya yang jarang dipakai dan yang ada gambarnya serta bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada gambar atau ada anjingnya

17. Makruh mengalungkan leher unta dengan kalung tali

18. Boleh menandai binatang pada anggota tubuh selain muka dan anjuran menandai ternak zakat dan pajak

19. Makruh mencukur rambut sebagian kepala

20. Larangan duduk di jalan umum dan memberikan kepada jalan apa yang menjadi haknya

21. Haram menyambung rambut dengan rambut orang lain dan meminta disambungkan rambutnya dengan rambut orang lain, membuat tato dan minta dibuatkan tato, menghilangkan rambut pada wajah dan meminta dihilangkan rambut pada wajahnya, merenggangkan gigi dan mengubah ciptaan Allah

22. Larangan pemalsuan dalam berpakaian dan sebagainya serta berpura-pura puas terhadap apa yang belum diterima


Sumber: http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND


Home | TrendMuslim.com