.:: HaditsWeb7.0 ::.


Kitab Minuman

 

 

1. Pengharaman khamar serta menerangkan bahwa khamar itu terbuat dari perasan anggur, kurma basah, kurma kering dan lain sebagainya yang dapat memabukkan

2. Makruh membuat minuman dari kurma dan anggur kering yang dicampur

3. Larangan membuat nabiz dalam wadah yang dicat dengan teer, dalam labu kering, panci seng, kayu yang dilubangi, dan menerangkan bahwa larangan itu dihapus dan sekarang halal asal tidak memabukkan

4. Menerangkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram

5. Balasan peminum khamar yang belum bertobat di akhirat

6. Boleh minum nabiz yang belum mengeras dan belum berubah menjadi khamar

7. Boleh minum susu

8. Tentang minum nabiz dan menutupi wadah

9. Perintah menutup wadah, mengikat gereba, menutup pintu dan menyebut nama Allah ketika melakukan semua itu, mematikan lampu dan api ketika hendak tidur, serta menahan anak-anak dan ternak sesudah Magrib

10. Adab makan dan minum serta hukum-hukumnya

11. Tentang minum air Zamzam sambil berdiri

12. Makruh menghembuskan napas di dalam wadah minuman dan dianjurkan menghembuskan napas tiga kali di luar wadah

13. Dianjurkan (disunatkan) mengedarkan air atau susu dan sebagainya ke sebelah kanan orang yang memulai minum

14. Dianjurkan menjilati jari-jari dan talam serta memakan suapan yang jatuh sesudah membersihkan kotoran yang mengenainya dan makruh membersihkan tangan sebelum dijilati

15. Apa yang mesti dilakukan orang yang tidak diundang oleh pemilik makanan dan sunat bagi pemilik makanan memberi izin pengikut itu

16. Boleh mengajak orang lain ke rumah orang yang diyakini tidak merasa keberatan akan hal itu dan sunat berkumpul dihadapan makanan

17. Boleh memakan kuah dan dianjurkan memakan labu serta boleh sebagian orang yang menghadapi hidangan mempersilakan sebagian yang lain meskipun mereka semua sebagai tamu kalau memang pemilik makanan tidak berkeberatan

18. Memakan mentimun dengan kurma

19. Dianjurkan orang yang sedang makan merendahkan diri serta sifat duduknya

20. Larangan bagi orang yang makan bersama memakan sekaligus dua buah kurma dan sebagainya dalam satu suapan kecuali dengan seizin teman-temannya

21. Keutamaan kurma Madinah

22. Kelebihan cendawan dan mengobati mata dengannya

23. Keutamaan buah pohon arak yang hitam

24. Menghormati tamu dan keutamaan mempersilakannya

25. Keutamaan saling membantu dalam makanan sedikit dan bahwa makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan seterusnya

26. Orang mukmin makan dalam satu usus sedangkan orang kafir makan dalam tujuh usus

27. Tidak boleh mencela makanan


Sumber: http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND


Home | TrendMuslim.com