.:: HaditsWeb7.0 ::.


Kitab Jihad Dan Ekspedisi

 

 

1. Boleh menyerbu orang-orang kafir yang sudah pernah diajak memeluk agama Islam, tanpa memberitahu lebih dahulu

2. Perintah memberikan kemudahan dan tidak menakut-nakuti

3. Pengharaman berkhianat

4. Boleh bertipu-muslihat dalam perang

5. Makruh mengharap bertemu musuh dan perintah untuk bersabar jika bertemu

6. Haram membunuh kaum wanita dan anak-anak kecil dalam perang

7. Boleh membunuh kaum wanita dan anak-anak kecil dalam penyerangan di malam hari tanpa disengaja

8. Boleh menebang dan membakar pohon-pohon milik kaum kafir

9. Penghalalan harta rampasan perang khusus untuk umat Islam

10. Membagikan harta rampasan perang tambahan

11. Prajurit yang membunuh berhak memperoleh rampasan musuh yang dibunuhnya

12. Hukum fai` (kekayaan musuh yang berhasil dirampas tanpa perang)

13. Sabda Nabi saw.: Kami tidak mewariskan dan harta yang kami tinggalkan merupakan sedekah

14. Cara membagi harta rampasan perang kepada orang yang ikut berperang

15. Mengikat dan menahan tawanan perang serta boleh juga melepasnya

16. Mengusir orang-orang Yahudi dari Hijaz

17. Boleh memerangi orang yang melanggar perjanjian, dan boleh menerapkan hukum seorang pemimpin yang adil serta ahli hukum kepada kaum yang bertahan di benteng

18. Bergegas berperang dan mendahulukan yang lebih penting di antara dua hal yang bertentangan

19. Kaum Muhajirin mengembalikan lagi kepada kaum Ansar pemberian mereka berupa pohon dan buah-buahan ketika mereka sudah merasa cukup dengan hasil penaklukan beberapa negeri

20. Boleh memakan makanan dari harta rampasan perang di tempat pertempuran

21. Surat Rasulullah saw. kepada Hiraklius (Herkules) untuk mengajak masuk Islam

22. Peristiwa perang Hunain

23. Pertempuran Thaif

24. Membersihkan sekeliling Kakbah dari berhala-berhala

25. Perdamaian Hudaibiah di Hudaibiah

26. Perang Uhud

27. Murka Allah kepada orang yang telah dibunuh oleh Rasulullah saw.

28. Siksaan yang diderita Rasulullah saw. dari pihak musyrikin dan munafikin

29. Doa Nabi saw. dan kesabaran beliau menanggung siksaan orang-orang munafik

30. Terbunuhnya Abu Jahal

31. Terbunuhnya Kaab bin Asyraf, gembong Yahudi

32. Perang Khaibar

33. Pertempuran Ahzab atau Khandaq

34. Perang Dzu Qarad dan lainnya

35. Peperangan kaum wanita bersama kaum lelaki

36. Jumlah peperangan yang diikuti oleh Nabi saw.

37. Perang Dzaturriqa`


Sumber: http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND


Home | TrendMuslim.com