.:: HaditsWeb7.0 ::.


Kitab Peradilan

 

 

1. Sumpah diwajibkan atas terdakwa

2. Memutuskan perkara dengan zahirnya dan kepandaian berhujah

3. Tentang perkara Hindun

4. Larangan banyak bertanya yang tidak perlu dan larangan menahan serta meminta, yaitu menahan hak orang lain yang harus ditunaikan serta meminta yang bukan haknya

5. Tentang pahala seorang hakim yang berijtihad, benar atau salah

6. Makruh bagi hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah

7. Membatalkan hukum yang salah dan menolak perkara bidah

8. Tentang perbedaan pendapat antar para mujtahid

9. Anjuran bagi hakim untuk menyelesaikan perkara orang yang bersengketa


Sumber: http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND


Home | TrendMuslim.com