.:: HaditsWeb7.0 ::.


Kitab Sumpah

 

 

1. Larangan bersumpah dengan selain nama Allah

2. Barang siapa bersumpah dengan Laata dan Uzzaa, maka hendaknya dia segera mengucapkan "laa ilaaha illallah"

3. Anjuran bagi orang yang bersumpah, lalu ia melihat sesuatu yang lebih baik daripada sumpahnya, agar ia mengerjakan hal yang lebih baik itu lalu membayar kafarat sumpahnya

4. Anjuran mengucapkan "Insya Allah" dalam bersumpah

5. Larangan bersikeras dalam bersumpah dengan yang menyakitkan istri selama tidak haram

6. Nazar orang kafir, jika telah masuk Islam maka harus dipenuhi

7. Ancaman keras bagi seorang yang menuduh budaknya berzina

8. Memberi makan budak dari apa yang ia makan dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai serta hendaknya tidak membebaninya dengan tugas yang melebihi kemampuannya

9. Pahala seorang budak yang tulus mengabdi kepada tuannya serta beribadah dengan baik Allah


Sumber: http://hadith.al-islam.com/bayan/Tree.asp?Lang=IND


Home | TrendMuslim.com